SA KOKOUSMALLI

 1. "Tervehdys kaikille! minun nimeni on ___________, ja olen toipuva seksiholisti.Tervetuloa tähän SA kokoukseen."
 2. "Tämä on suljettu kokous. Vain niille jotka haluavat itselleen seksuaalisen raittiuden." "Tämä on myös savuton kokous; joten pyydämme että tupakointi tapahtuisi kokousalueen ulkopuolella."
 3. PUHEENJOHTAJA PYYTÄÄ JOTAKUTA LUKEMAAN "SA:n tarkoitus".
 4. PUHEENJOHTAJA PYYTÄÄ JOTAKUTA LUKEMAAN "Mikä on seksiholisti ja mitä on seksuaalinen raittius?"
 5. "Otetaan hetki esitelläksemme itsemme etunimeä käyttäen ja mainiten seksuaalisen raittiutemme pituuden. Minä aloitan, ja sitten kierrämme huoneen. Minun nimi on __________________, olen seksiholisti, ja olen ollut raittiina ___________.
 6. "Pyytäisin kaikkia sanomaan kanssani tyyneyden-sloganin. 'Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.'"
 7. PUHEENJOHTAJA PYYTÄÄ JOITAKUITA LUKEMAAN KAKSI TAI KOLME VALINTAA: (Valitse aineisto ennakkoon.) Valitse kaksi tai kolme seuraavasta listasta: "Ongelma", "Ratkaisu”, osia luvusta 5 (AA), Kaksitoista askelta, Kaksitoista perinnettä, tai osia Sexaholics Anonymous, Kokousohje, Lehtinen tai muusta SA tai AA kirjallisuudesta.
 8. * PUHEENJOHTAJA LUKEE: "Osallistuessamme vältämme aiheita jotka voivat aiheuttaa eripuraa tai hämmennystä. Vältämme myös yksityiskohtaisia seksuaalisia kuvailuja ja seksuaalisesti loukkaavaa puhetta. Pääpaino on rehellisyydellä, toipumisella ja parantumisella - sillä miten sovellamme Kahtatoista Askelta jokapäiväisessä elämässämme." "Ethän myöskään keskeytä tai kommentoi toisen puheenvuoron aikana. Jos joku tuntee että toinen on liian yksityiskohtainen puhuessaan, hän voi osoittaa tämän nostamalla kätensä."
 9. PUHEENJOHTAJA ALOITTAA OSALLISTUMISEN TAI PYYTÄÄ JOTAKUTA MUUTA ALOITTAMAAN.
 10. [Kokousta lopettaessa] "On seitsemännen perinteen aika. Sillä aikaa kun astia kiertää, onko sihteerillä ilmoitettavaa?" (ANNA ASTIA ETEENPÄIN) "Meillä ei ole jäsenmaksua tai taksaa mutta olemme omavaraisia omien lahjoitusten avulla.”
 11. Pyydä jotakuta lukemaan SA:n Kaksitoista Perinnettä ellei sitä ole jo tehty edellä.
  *Seuraava suositus on havaittu toimivaksi järjestelyksi joissakin ryhmissä: “Kaikki osallistujat kokouksen alkuosassa ovat SA:n jäseniä jotka ovat olleet raittiita 30 päivää tai enemmän. Teemme näin asettaaksemme oikean sävyn toipumiselle ja ohjelmalle. Tämän jälkeen kuka tahansa voi puhua.”
 12. LOPPUSANAT. “Kaikki mitä olet kuullut tässä kokouksessa ovat vain osallistujien henkilökohtaisia mielipiteitä; SA:n periaatteet ovat löydettävissä Kahdessatoista Askeleessa ja Kahdessatoissa Perinteessä.” “Tämä on anonyymi ohjelma. Ole hyvä ja pidä toisten SA:han osallistujien tai läsnäolijoiden nimi, osoite ja puhelinnumero omana tietonasi. Ja mitä sanomme täällä, jätämme tänne.” “Muistakaa ettemme koskaan tunnistaudu julkisesti SA:n edustajaksi toimitusvälineissä, radiossa, TV:ssä tai elokuvissa. Kukaan ei myöskään puhu SA:n puolesta.”
 13. PUHEENJOHTAJA LUKEE TAI PYYTÄÄ JOTAKUTA LUKEMAAN “Uusia näköaloja” tai “Kaksitoista Lupausta”.
 14. “Hetken hiljaisuuden jälkeen, pyydän että _________ johtaa meitä Tyyneyden-sloganissa.” “TULE TÄNNE JÄLLEEN!”
 15. SUOSITELTU MALLI KIRJAN- TAI ASKELTEN TUTKIMISTA VARTEN

(Korvaa seuraavalla kohta 7 kokous pohjassa) “Luemme AA:n Isosta Kirjasta tai Kahdessatoista Askeleesta ja Kahdessatoissa Perinteestä. Menemme pöydän ympäri ja jokainen lukee yhden tai useamman kappaleen kunnes olemme lukeneet haluamamme aineiston. Sen jälkeen johtaja avaa keskustelun luetusta aineistosta. Tarkoitus on nähdä miten voimme soveltaa Askeleita ja käyttää niitä omassa elämässämme. Yritämme aina nähdä eron ymmärtämisen ja uskomisen, ja sen välillä miten voimme konkreettisesti soveltaa periaatetta käytäntöön kaikilla elämämme alueilla.”