Congress of Mental Health in Antwerp

maar kan je niet? Eris een oplossing: Sexaholics Anonymous

Op 16 en 17 september bemanden 2 leden van SA Vlaanderen deze informatiestand op het Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres in de UIA te Wilrijk. Er waren meer dan 1000 hulpverleners aanwezig die in deze sector werkzaam zijn als dokters, psychiaters, psychologen, therapeuten, verslavingsdeskundigen, enz. 

De grote poster was speciaal gemaakt en geprint voor een posterpresentatie voor een jury op dit congres. De fellow die deze gemaakt had kreeg 15 minuten om deze te presenteren aan de jury. 

De andere fellow kon een 25 minuten durende presentatie geven van SA voor een 20-tal geïnteresseerden in één van de auditoria. 
Een 30- tot 40-tal geïnteresseerden namen een flyer of vroegen uitleg. 

De fellows deden dit in de geest van onze 12de Stap die luidt:

"Tot een spiritueel ontwaken gekomen als het gevolg van het werken met deze stappen, hebben wij getracht deze boodschap door te geven aan sexaholics, en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen."

Hoewel het soms lijkt dat dit onze inspanningen niet veel nieuwe leden naar de groepen brengt, houden we volgende uitspraak van dr. Bob in gedachten: 

"Ik vroeg dr. Bob regelmatig over dit probleem (namelijk dat er niet veel nieuwe leden naar de groep kwamen) en vroeg me af wat er verkeerd was met mij. He antwoordde dan steevast: 'Wanneer jij klaar bent en de tijd rijp is, zal de Voorzienigheid voorzien. Het is aan jou om altijd bereidwillig te zijn en door te gaan met het maken van contacten.'."

Congress of Mental Health, Antwerp. Sexaholics Anonymous.

On 16th and 17th September two members of SA in Flanders manned this information stand at the Flemish Congress of Mental Health in Antwerp. More than 1,000 mental health professionals, including doctors, psychiatrists, psychologists, therapists and addiction specialists attended this event. 

The large poster was especially designed and printed for a poster presentation before a jury on the congress. The member who made the poster had 15 minutes to present it before the jury. The other member had 25 minutes to present SA for about 20 attendees in one of the auditoria. 30 to 40 interested people came to the stand and took a flyer or asked questions. 

​The members did this in the spirit of SA's 12th Step:

"Having had a spiritual awakening as the result of these Steps, we tried to carry this message to sexaholics, and to practice these principles in all of our affairs." ​

Though it seems sometimes that our efforts do not bring many new members to our groups, we like to keep the following quote of Dr. Bob in mind:​

"I would ask Dr. Bob about this delay (the author of this story did a lot of 12th Step work but got no new prospects to his meeting) and wonder what was wrong with me. He would invariably reply, "When you are right and the time is right, Providence will provide. You must always be wiling and continue to make contacts.'."

(BB p 264)